Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->

did

Erityiskertomus 25/2020: Pääomamarkkinaunioni – tavoitteiltaan kunnianhimoinen hanke käynnistynyt hitaasti

Finnish icpdf.png 3 MB
11.11.2020

Reaalitalouden rahoitus on EU:ssa ensisijaisesti lainaperusteista, joten toiminta tukeutuu vahvasti pankkeihin. Komissio pyrki puuttumaan tilanteeseen käynnistämällä vuonna 2015 pääomamarkkinaunionin luomista koskevan toimintasuunnitelman. Tavoitteena oli edistää EU:n pääomamarkkinoiden kehitystä ja yhdentymistä ja varmistaa, että yrityksillä (muun muassa pk-yrityksillä) on saatavillaan vaihtoehtoisia rahoituslähteitä. Toimintasuunnitelmaan sisältyi joukko toimenpiteitä, joista monet edellyttävät yhteistyötä markkinatoimijoiden, jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten välillä. Tilintarkastustuomioistuin totesi, että komissio eteni pienin askelin kohti pääomamarkkinaunionin luomista koskevaa päämääräänsä, mutta se ei ollut toistaiseksi saanut käyntiin huomattavaa edistystä niiden toimenpiteiden avulla, joita se pystyi toteuttamaan vastuualueellaan. Tilintarkastustuomioistuin suosittelee, että komissio toteuttaa seuraavat toimet: ehdottaa hyvin kohdennettuja toimia, joilla helpotetaan edelleen pk-yritysten pääsyä pääomamarkkinoille; edistää nykyistä syvempiä ja yhdentyneempiä paikallisia pääomamarkkinoita; puuttuu keskeisiin rajat ylittävien investointien esteisiin; kehittää erityistavoitteita ja kriittisiä toimenpiteitä sekä pääomamarkkinaunionin täytäntöönpanoa koskevan seurantajärjestelmän.

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus, annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla.