Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus 11/2021: Poikkeuksellinen tuki EU:n maidontuottajille vuosina 2014–2016 - Tulevaa tehokkuutta voidaan parantaa

Finnish icpdf.png 5 MB
24.06.2021

​​EU:n maidontuottajille maksettu keskihinta saavutti huippunsa vuoden 2014 alussa, minkä jälkeen hinnat alkoivat laskea. Vuoden 2016 puolivälissä hinnat alkoivat jälleen nousta.

Yhteisessä maatalouspolitiikassa (YMP) on useita välineitä markkinahäiriöiden käsittelemistä varten. Suorilla tuilla on vakauttava rooli, sillä ne tarjoavat jatkuvan tulonlähteen maataloustuottajille. ”Turvaverkon” tarkoituksena on tukea hintoja poistamalla tilapäisesti markkinoilta maitotuotteiden ylijäämät. Komissio voi myös toteuttaa poikkeustoimenpiteitä markkinahäiriöuhkien torjumiseksi. Se teki niin vuosina 2014–2016.

Tilintarkastustuomioistuin tutki, miten hyvin komissio ja toimivaltaiset jäsenvaltioiden viranomaiset olivat onnistuneet maitoalan markkinahäiriöitä koskevissa toimenpiteissään vuosina 2014–2016. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että komissio ja jäsenvaltiot olivat kaiken kaikkiaan toteuttaneet laajaperäisiä toimenpiteitä maataloustuottajien auttamiseksi markkinahäiriöiden aikana, mutta komission ja jäsenvaltioiden tekemä analyysi oli yleisesti ottaen riittämätön tarvittavan tuen määrästä ja kohdentamisesta tapahtuvaa päätöksentekoa silmällä pitäen.

​Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus, annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla.