Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus 19/2021: Europolin tuki muuttajien salakuljetuksen torjumiseksi: Europolia arvostetaan kumppanina, mutta se käyttää tietolähteitä liian vähän ja mittaa tuloksia puutteellisesti

Finnish icpdf.png 6 MB
30.09.2021

​​Muuttajien salakuljetuksesta on viime vuosina muodostunut EU:lle keskeinen humanitaarinen ja turvallisuushaaste. Tilintarkastustuomioistuin arvioi tarkastuksessaan, tukiko Europol EU:n jäsenvaltioita vaikuttavalla tavalla sellaisten rikollisverkostojen hajottamisessa, jotka harjoittivat järjestäytynyttä muuttajien salakuljetusta. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että kumppanit arvostivat Europolin tukea, mutta puutteet viraston tulosten mittaamisessa estivät tarkastajia arvioimasta viraston vaikutusta täysimääräisesti. Tilintarkastustuomioistuin totesi myös, että virasto käytti saatavilla olevia eurooppalaisia tietolähteitä toisinaan vain vähän. Tilintarkastustuomioistuin suosittaa, että Europol käyttää kaikkia saatavilla olevia tietolähteitä ja lisää tietojen vaihtoa kumppaneidensa kanssa. Lisäksi sen olisi parannettava seurantaa, joka liittyy muuttajien salakuljetusta koskevien Europolin toimien tuloksellisuuteen, ja kohennettava kyseiseen tuloksellisuuteen liittyvää raportointia. Europolin olisi myös lisättävä läpinäkyvyyttä prosessissa, jonka mukaisesti virasto päättää, mitä jäsenvaltioista peräisin olevia muuttajien salakuljetustapauksia se priorisoi.

​Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus, annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla.