Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus 21/2021: Luonnon monimuotoisuutta ja ilmastonmuutosta koskeva EU:n rahoitus EU:n metsille: tulokset myönteisiä mutta vaatimattomia

Finnish icpdf.png 3 MB
04.10.2021

EU:n metsät ovat monikäyttöisiä ja palvelevat ympäristöön liittyviä, taloudellisia ja sosiaalisia tarkoituksia. Huolimatta siitä, että metsäpeitteisyys on lisääntynyt viimeisten 30 vuoden aikana, metsien tila on heikkenemässä. Kestävät hoitokäytännöt ovat keskeisiä luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi metsissä. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että niillä aloilla, joilla EU:lla on täysi toimivalta toimia, komissio olisi voinut ryhtyä voimakkaampiin toimiin edistääkseen EU:n metsien suojelua. Tilintarkastustuomioistuin esittää komissiolle suosituksia siitä, miten tämä voi parantaa omaa osuuttaan suojelussa ja vahvistaa laittoman puunkorjuun vastaista toimintaa. Lisäksi suosituksena on parantaa maaseudun kehittämiseen liittyvien metsätaloustoimenpiteiden kohdentamista luonnon monimuotoisuuteen ja ilmastonmuutokseen.

​Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus, annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla.