Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus 24/2021: Koheesiopolitiikan tulosperusteinen rahoitus: kannatettavien tavoitteiden tiellä oli yhä esteitä kaudella 2014–2020

Finnish icpdf.png 5 MB
21.10.2021

​​Tilintarkastustuomioistuin arvioi koheesiopolitiikan tulosperusteisen rahoituksen välineiden käyttöä kaudella 2014– 2020. Se tutki vaatimusta täyttää tietyt ennakkoehdot sekä pakollista suoritusvarausta ja tulosperusteisia rahoitusmalleja. Tarkastuksessa saatiin vahvistus sille, että kaikki kolme välinettä johtivat uudenlaisiin toteutustapoihin. Ne eivät silti vaikuttaneet merkittävästi siihen, miten EU:n rahoitusta kohdennettiin ja maksettiin. Tilintarkastustuomioistuin suosittaa, että komissio hyödyntää mahdollistavia edellytyksiä parhaalla mahdollisella tavalla kaudella 2021–2027, valmistautuu varhaisessa vaiheessa tekemään vaikuttavan väliarvioinnin vuonna 2025, selventää sääntöjä, jotka ovat kustannuksiin perustumattoman rahoituksen mallin pohjana, ja selkeyttää tapaa, jolla EU:n rahoituksen osalta saadaan varmuus kustannuksiin perustumattoman rahoituksen mallin yhteydessä.

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus, annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla.