Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus 08/2022: Pk-yritysten kilpailukyvyn parantamiseen tähtäävä Euroopan aluekehitysrahaston tuki - Suunnittelun puutteet vähentävät rahoituksen vaikuttavuutta

Finnish icpdf.png 4 MB
01.06.2022

Tilintarkastustuomioistuin arvioi, auttoiko Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) parantamaan pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritykset) kilpailukykyä kaudella 2014–2020. Tarkastajien havaintojen mukaan jäsenvaltiot pyrkivät rahoittamaan suurta määrää pk-yrityksiä sen sijaan, että ne olisivat kohdistaneet tukensa sellaisten keskeisten tekijöiden poistamiseen, jotka heikensivät pk-yritysten kilpailukykyä.

Useimmissa ehdotuspyynnöissä rahoitettiin tiettyjä tuotannollisia investointeja, eikä rahoituksella ollut pysyvää vaikutusta kilpailukykyyn. Hankkeita koskevat valintamenettelyt ja hankkeiden saamat avustukset eivät useimmissa tapauksissa perustuneet kilpailuun.

EAKR-tuki edisti pk-yritysten halukkuutta investoida, vaikka monet yritykset olisivat tehneet vastaavat investoinnit ilman julkista rahoitustakin. Joissakin tapauksissa tuki vaikutti kielteisesti samoilla markkinoilla kilpailevien muiden pk-yritysten taloudellisiin näkymiin. Tilintarkastustuomioistuin suosittaa, että pk-yrityksille suunnattujen ehdotuspyyntöjen suunnittelua parannetaan, EAKR-avustuksiin liittyvää valintamenettelyä tarkistetaan ja etusijalle asetetaan takaisinmaksettavien tukien hyödyntäminen.

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus, annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla.