Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus 15/2022: Horisontti 2020 -puiteohjelmaan osallistumisen laajentamiseen tähtäävät toimenpiteet olivat hyvin suunniteltuja, mutta kestävä muutos riippuu pääasiassa kansallisten viranomaisten toimista

Finnish icpdf.png 4 MB
15.06.2022

Innovaatiokuilun kaventamiseksi Horisontti 2020 -puiteohjelmassa otettiin käyttöön erityisiä laajentamistoimenpiteitä. Niiden tarkoituksena oli tukea niitä jäsenvaltioita, jotka olivat jäljessä tutkimus- ja innovointitoiminnassa. Tilintarkastustuomioistuin arvioi, olivatko nämä toimenpiteet tarkoituksenmukaisia.

Tilintarkastustuomioistuin toteaa, että laajentamistoimenpiteet oli suunniteltu hyvin lisäämään laajenevasti osallistuvien maiden vähäistä mukana oloa tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmissa. Kestävä muutos edellyttää kuitenkin kansallisia toimia. Toimintapolitiikan tukijärjestelyn kyky saada näitä muutoksia aikaan oli rajallinen.

Osallistuminen laajentamistoimenpiteisiin oli eriasteista, ja vaikka rahoitetut hankkeet ovat alkaneet saavuttaa lupaavia tuloksia, niillä on haasteita täydentävän rahoituksen ja kestävyyden osalta.

Tilintarkastustuomioistuin suosittaa, että komissio tehostaa toimintapolitiikan tukijärjestelyn käyttöä, pyrkii tasapuolistamaan laajentamistoimenpiteisiin osallistumista, helpottaa täydentävän rahoituksen saatavuutta, parantaa hankkeiden valmiuksia hyödyntää tuloksiaan sekä parantaa seurantaa.

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus, annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla.