Specific annual report|59c5cf99-afbc-4088-a148-9a255854c7c1
-->

did

Kertomus mahdollisista ehdollisista vastuista, jotka ovat aiheutuneet yhteisen kriisinratkaisuneuvoston, neuvoston ja komission suorittaessa asetuksen mukaisia tehtäviään varainhoitovuonna 2021

Finnish icpdf.png 3 MB
30.11.2022

​​Yhteinen kriisinratkaisumekanismi on EU:n järjestelmä, jolla hallitaan toimintansa jatkamiseen kykenemättömien pankkien kriisinratkaisua euroalueella. Yhteisellä kriisinratkaisuneuvostolla on yhdessä komission ja neuvoston kanssa keskeinen asema tässä järjestelmässä. Kriisinratkaisuneuvosto valvoo yhteistä kriisinratkaisurahastoa, jonka avulla voidaan tukea pankkien kriisinratkaisua. Tilintarkastustuomioistuimella on velvollisuus laatia vuosittain kertomus pankkien kriisinratkaisuun liittyvistä mahdollisista ehdollisista vastuista.

​Kriisinratkaisurahastoa ei ole toistaiseksi käytetty, mutta meneillään on huomattava kasvava määrä oikeudenkäyntejä, jotka koskevat ensimmäistä kriisinratkaisupäätöstä ja muita päätöksiä sekä kriisinratkaisurahastoon suoritettavia ennakollisia vakausmaksuja. Komissio ja neuvosto eivät ole ilmoittaneet ehdollisia vastuita varainhoitovuoden 2021 osalta. Edellisen vuoden kertomuksessa annetun tilintarkastustuomioistuimen suosituksen mukaisesti kriisinratkaisuneuvosto on kehittänyt laskentamenetelmän niitä ehdollisia vastuita varten, joita liittyy ennakollisia vakausmaksuja koskeviin riita-asioihin. Se ilmoitti tältä osin huomattavasti pienemmän määrän kuin vuoden 2020 tilinpäätöksessä. Kriisinratkaisuneuvosto ei ilmoittanut, että kriisinratkaisupäätöksistä olisi aiheutunut ehdollisia vastuita. Tilintarkastustuomioistuin ei havainnut evidenssiä, joka olisi ollut olennaisesti ristiriidassa kriisinratkaisuneuvoston arvioinnin kanssa. Tilintarkastustuomioistuin panee kuitenkin merkille, että eräissä kriisinratkaisurahastoon suoritettavaan ennakolliseen vakausmaksuun liittyvissä oikeudenkäynneissä käsitellään tiettyjä kriisinratkaisuneuvoston laskelmien näkökohtia ja että taloudellisten resurssien ulosvirtauksen riski arvioitiin joissakin tapauksissa mahdolliseksi.