-->

Ympäristö, kansanterveys ja elintarvikkeiden turvallisuus

 

On käynyt yhä ilmeisemmäksi, että nykyistä lähestymistapaa luonnonvarojen käyttöön ja ympäristönsuojeluun joudutaan todennäköisesti muuttamaan, jotta kyetään ratkaisemaan maailman ekosysteemeihin ja EU:n kansalaisten päivittäiseen elämään vaikuttavat pitkäaikaiset stressitekijät. Esimerkiksi ilmastonmuutosta ja saastumista koskeviin aloihin liittyvä työmme kuvastaa tätä uutta todellisuutta. EU:lla on uusia haasteita myös kansanterveyden ja elintarvikeketjun osalta.

EU:n tarkastajina katsomme myös eteenpäin voidaksemme auttaa ratkaisemaan tärkeimpiä haasteita, jotka EU kohtaa tulevaisuudessa. Ympäristön säilyttäminen sekä ilmastonmuutoksen lieventäminen ja siihen sopeutuminen samoin kuin ilman, maaperän ja veden saastumisen torjunta muodostavat huomattavia haasteita, jotka voidaan ratkaista vain tekemällä yhteistyötä EU:ssa ja sen rajojen ulkopuolella. EU on perinteisesti ollut maailmanlaajuisesti johtava toimija kaikilla näillä kolmella alalla. Tapaa, jolla sen toimintapolitiikat suunnitellaan ja pannaan täytäntöön, saatetaan kuitenkin joutua tarkistamaan, jotta toimet kyetään kohdentamaan ja niiden vaikuttavuus varmistamaan paremmin.

Pidämme nämä tekijät mielessä, kun valitsemme tarkastustehtäviä ja esitämme tulevaisuutta koskevia suosituksia.