-->

Informacije za pojedinu zemlju

Kao neovisni vanjski revizor EU a Sud često posjećuje države članice EU a i zemlje izvan EU a kako bi prikupio informacije i podatke o načinu na koji se troši novac EU a. Važno je napomenuti da Sud ne provodi reviziju tih zemalja, već prikuplja dokaze za revizije na razini EU a.

Revizije koje Sud obavlja u državama članicama mogu obuhvaćati isključivo procjenu sustava i postupaka za upravljanje prihodima i rashodima EU a. Sud nije ovlašten provoditi reviziju isključivo nacionalnih postupaka koji se financiraju isključivo iz nacionalnog proračuna i koji nisu povezani s upravljanjem prihodima i rashodima Unije. Sud ima pravo obavljati posjete za utvrđivanje činjenica u državama članicama, no samo ako su ti posjeti nužni za utvrđivanje načina na koji EU obavlja svoju zadaću upravljanja svojim prihodima i rashodima.

U državama članicama revizije Suda provode se u suradnji s nacionalnim vrhovnim revizijskim institucijama ili, ako one nemaju potrebne ovlasti, u suradnji s nadležnim nacionalnim službama. Sud surađuje s vrhovnim revizijskim institucijama država članica u duhu povjerenja, pri čemu obje strane zadržavaju neovisnost.

Odaberite poveznice u nastavku kako biste pretražili publikacije Suda za svaku zemlju posjećenu u okviru obavljanja revizije.