Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->

did

Tematsko izvješće BR. 9/2015: Potpora Europske unije borbi protiv mučenja i ukidanju smrtne kazne

Croatian icpdf.png 4 MB
24.09.2015

Europska unija snažno se zalaže da se u cijelom svijetu spriječi i iskorijeni svaki oblik mučenja i drugi oblici zlostavljanja te ukine smrtna kazna. Sud je procijenio djelotvornost Europskog instrumenta za demokraciju i ljudska prava, kojim se organizacijama civilnog društva dodjeljuju bespovratna sredstva za provedbu projekata s tim ciljevima.

Sud zaključuje da je pružena potpora bila samo djelomično djelotvorna. Unatoč tomu što je temeljito procijenila potrebe, Komisija nije rasporedila sredstva na najbolji mogući način. Zbog toga, kao i zbog nepovoljnih političkih prilika, financiranim projektima, ukupno gledajući, nije ostvaren optimalan učinak. Sud Komisiji daje niz preporuka u vezi s odabirom projektnih prijedloga, koordinacijom s drugim inicijativama EU‑a, okvirom za mjerenje uspješnosti i financijskom održivosti organizacija koje primaju potporu.