Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Tematsko izvješće br. 07/2016.: Kako Europska služba za vanjsko djelovanje upravlja svojim zgradama diljem svijeta

Croatian icpdf.png 1 MB
28.04.2016

​Europska služba za vanjsko djelovanje (ESVD) osigurava poslovne zgrade za osoblje EU-a i rezidencije za šefove delegacija u otprilike 140 delegacija EU-a diljem svijeta. Za potrebe ovog izvješća Revizorski sud ispitao je zadovoljavaju li zgrade potrebe ESVD-a i pružaju li vrijednost za uloženi novac. Sud je zaključio da zgrade općenito zadovoljavaju potrebe ESVD-a, ali u nekim slučajevima ne pružaju najbolju vrijednost za uloženi novac: u većini ureda ima previše prostora, ESVD posjeduje zgrade kojima se više ne služi, a naknadama koje plaćaju neke organizacije koje unajmljuju prostor u delegacijama ne pokriva se ukupan iznos troškova. Revizijom su ispitani razlozi tih nedostataka i iznose se preporuke za unaprjeđenje sustava, posebno u pogledu planova ESVD-a za ulaganje u kupnju zgrada umjesto njihova unajmljivanja.