Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Tematsko izvješće br. 01/2018.: Zajednička pomoć za potporu projektima u europskim regijama  (JASPERS) – vrijeme je za bolje usmjeravanje

Croatian icpdf.png 1 MB
11.01.2018

Europska komisija pokrenula je 2006. godine u suradnji s Europskom investicijskom bankom novu inicijativu pod nazivom „Zajednička pomoć za potporu projektima u europskim regijama” (JASPERS). Glavni cilj te inicijative bio je pružiti neovisne besplatne savjete koji će državama članicama koje su pristupile EU u od 2004. godine nadalje pomoći u pripremi kvalitetnih „velikih projekata”. Sud je utvrdio da postoje nedostatci u definiranju glavnih ciljeva te uloga i odgovornosti službi JASPERS a, čime se dovela u pitanje odgovornost za inicijativu. Osim toga, postojali su znatni nedostatci u uspostavi nove funkcije neovisne provjere kvalitete, što je dovelo do visokog rizika od nedovoljne nepristranosti. JASPERS je doprinio bržem odobravanju projekata i boljoj kvaliteti povezane projektne dokumentacije, ali općenito gledajući nije mogao utjecati na iskorištavanje sredstava EU a. Utjecaj JASPERS a na administrativne kapacitete država članica još nije bio takav da omogući veći stupanj neovisnosti o pomoći JASPERS a. Uočeni nedostatci, u kombinaciji sa znatnim nedostacima u planiranju, praćenju i evaluaciji aktivnosti JASPERS a, ugrozili su uspješno djelovanje te inicijative, posebice u pogledu njezine učinkovitosti i djelotvornosti.