Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Tematsko izvješće br. 13/2018: Suzbijanje radikalizacije koja vodi do terorizma: Komisija je uzela u obzir potrebe država članica, ali uz određene nedostatke u koordinaciji i evaluaciji

Croatian icpdf.png 2 MB
29.05.2018

Radikalizacija je fenomen u okviru kojeg osobe prihvaćaju ideje koje ih mogu navesti na počinjenje terorističkog čina. Komisija pruža potporu državama članicama u naporima koje one ulažu u suzbijanje radikalizacije, primjerice omogućavanjem razmjene dobre prakse. Komisija u tu svrhu upotrebljava širok raspon fondova EU a. Revizori su ispitali je li Komisija dobro upravljala svojom potporom. Utvrdili su da je Komisija uzela u obzir potrebe država članica i promicala suradnju u okviru relevantnih inicijativa, kao što je Mreža za osvješćivanje o radikalizaciji. Međutim, utvrđeni su određeni nedostatci u cjelokupnoj koordinaciji mjera za suzbijanje radikalizacije na razini Komisije, kao i u okviru koji je Komisija uspostavila za evaluaciju djelotvornosti pružene potpore. Sud stoga iznosi niz preporuka za poboljšanje te koordinacije s ciljem iskorištavanja moguće sinergije u najvećoj mogućoj mjeri, kao i za poboljšanje okvira za procjenu rezultata.