Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Tematsko izvješće br. 34/2018: Uredski smještaj institucija EU-a – Neki su primjeri prakse upravljanja dobri, no postoje i različiti nedostatci

Croatian icpdf.png 4 MB
13.12.2018

Institucije troše otprilike 11 % svojega proračuna na administrativne rashode za zgrade. Sastav portfelja zgrada razlikuje se i ovisi o djelokrugu i organizacijskoj strukturi svake institucije; međutim, znatan udio prostora koji se upotrebljava namijenjen je uredskom smještaju. Komisija ima najveći portfelj zgrada u kojima uredski prostor čini više od 80 %.

Sud je ispitao upravljanje rashodima za uredski smještaj u pet institucija u kojima je on najveći (Parlament, Vijeće, Komisija, Sud Europske unije i ESB). Obuhvaćene su njihove zgrade u Bruxellesu, Luxembourgu i Frankfurtu te su njihovi podatci i postupci upravljanja uspoređeni s podatcima i postupcima drugih institucija i tijela EU-a.

Sud je općenito zaključio da institucije učinkovito upravljaju svojom potrošnjom na uredski smještaj i da su odluke o uredskom smještaju dobro utemeljene. Institucije međusobno surađuju i primjenjuju slična načela odlučivanja. Međutim, njihove strategije upravljanja zgradama nisu uvijek formalizirane te su u nekim slučajevima zastarjele. Mehanizmi financiranja velikih građevinskih projekata obuhvaćenih analizom koju je Sud proveo često su bili složeni te su u nekim slučajevima utjecali na proračunsku transparentnost. U većini tih projekata zabilježena su kašnjenja, što je u nekim slučajevima dovelo do dodatnih troškova. Većina institucija ne provodi primjereno praćenje portfelja svojih zgrada. Institucije trebaju oblikovati zajedničke pokazatelje i povećati usklađenost podataka koji se dostavljaju proračunskim tijelima.