Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Tematsko izvješće BR. 25/2019: Kvaliteta podataka u području proračunske potpore: nedostatci u nekim pokazateljima i u provjeri plaćanja promjenjivih tranši

Croatian icpdf.png 2 MB
12.12.2019

Proračunska potpora oblik je pomoći EU-a koji uključuje prijenos novca u državnu riznicu partnerske zemlje uz uvjet da ta država ispunjava dogovorene uvjete za plaćanje. Plaćanja proračunske potpore izvršavaju se u obliku fiksnih ili promjenjivih tranši. Iznosi isplaćeni iz promjenjivih tranši ovise o uspješnosti koju ostvare partnerske zemlje, a koja se mjeri unaprijed utvrđenim pokazateljima uspješnosti. Sud je ispitao je li Komisija upotrebljavala relevantne i pouzdane podatke o uspješnosti za isplate promjenjivih tranši proračunske potpore. Sud je zaključio da je jedna trećina pregledanih pokazatelja uspješnosti imala nedostatke u izradi, čime se stvorila mogućnost za različita tumačenja u pogledu dostizanja ciljnih vrijednosti. Štoviše, procjena koju je provela Komisija kojom je ispitala jesu li pokazatelji promjenjivih tranši dosegnuti nije uvijek bila pouzdana. Sud iznosi niz preporuka čiji je cilj poboljšati oblikovanje pokazatelja, povećati upotrebu pokazatelja ishoda i poboljšati provjeru podataka o uspješnosti koji se upotrebljavaju za isplatu promjenjivih tranši.

Tematsko izvješće Suda u skladu s člankom 287. stavkom 4. drugim podstavkom UFEU-a.