Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Tematsko izvješće br. 09/2019.: Potpora EU-a Maroku – dosad su ostvareni umjereni rezultati

Croatian icpdf.png 3 MB
11.12.2019

U okviru ove revizije procijenjena je djelotvornost proračunske potpore koju je EU pružao Maroku od 2014. do 2018. godine. Revizijom je obuhvaćena proračunska potpora u sektorima zdravstva, socijalne zaštite i pravosuđa te u području razvoja privatnog sektora, pri čemu je ispitano upravljanje na razini Komisije i obavljena evaluacija mjere u kojoj su postignuti ciljevi. Komisija je smatrala da je, kad je riječ o instrumentima za pružanje pomoći, proračunska potpora primjeren odabir. Međutim, Sud je zaključio da su dodana vrijednost proračunske potpore te mjera u kojoj se njome pruža potpora reformama ograničene zbog neoptimalne usmjerenosti, neodgovarajuće provedbe i nedovoljnog praćenja. Glavni nedostatci bili su povezani s načinom na koji su osmišljeni pokazatelji i procjenom rezultata. Sud je stoga iznio preporuke koje se odnose na usmjeravanje potpore na manji broj sektora, unaprjeđenje načina na koji su osmišljeni pokazatelji, poboljšanje kontrolnih postupaka za isplate sredstava i jačanje dijaloga o politikama.

Tematsko izvješće Suda u skladu s člankom 287. stavkom 4. drugim podstavkom UFEU-a.