Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Tematsko izvješće 08/2020: Ulaganja EU-a u kulturne lokalitete: pitanje koje zaslužuje veću pozornost i koordinaciju

Croatian icpdf.png 4 MB
23.04.2020

Kad je riječ o kulturi, opći je cilj EU-a, kako je propisano u Ugovoru, poštovati bogatu kulturnu raznolikost tog područja i jamčiti očuvanje i unaprjeđenje kulturnog nasljeđa Europe. S obzirom na to da je područje kulture uglavnom u nadležnosti država članica, Unija može samo poticati suradnju među njima i podupirati ili nadopunjavati njihovo djelovanje.

Revizija je bila usmjerena na gospodarske, društvene i kulturne učinke ulaganja EFRR-a u kulturne lokalitete te na financijsku i fizičku održivost tih lokaliteta. Sud je ispitao rad Komisije i procijenio 27 projekata iz sedam država članica.

Zaključak je revizije da je potrebno bolje usmjeriti i koordinirati postojeći okvir kako bi se zajamčila djelotvornost i održivost ulaganja EFRR-a u kulturne lokalitete.

Tematsko izvješće Suda u skladu s člankom 287. stavkom 4. drugim podstavkom UFEU-a.