Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Tematsko izvješće 10/2020: Prometna infrastruktura u EU-u: potrebno je ubrzati provedbu megaprojekata kako bi se očekivane koristi mreže ostvarile u predviđenom roku

Croatian icpdf.png 10 MB
16.06.2020

Sud je u okviru ove revizije ispitao način na koji Komisija upravlja provedbom osam prekograničnih megaprojekata u 13 država članica. Tim se projektima izgrađuju ključne nedostajuće dionice potrebne za povezivanje nacionalnih mreža i time za uspostavu europskih prometnih koridora kojima se može neometano prometovati. Ukupni procijenjeni trošak odabranih važnih projekata prometne infrastrukture iznosi 54,0 milijarde eura, od čega je EU dosad isplatio 3,4 milijarde eura.

Sud je utvrdio da osnovna mreža vjerojatno neće biti puštena u uporabu do 2030., tj. u planiranom roku iz 2013. Kašnjenjima u izgradnji tih megaprojekata i njihovu puštanju u uporabu ugrožava se djelotvorno funkcioniranje pet od devet koridora mreže TEN-T. Sud je utvrdio primjere lošeg planiranja i neučinkovite provedbe. Postoje nedostatci u načinu na koji Komisija nadzire pravodobno dovršenje mreže i taj se nadzor obavlja neizravno, ali Komisija raspolaže instrumentom koji se može iskoristiti kao temelj za povećanje uspješnosti.

Sud u svrhu boljeg financijskog upravljanja tim ulaganjima u infrastrukturu vrijednima više milijardi eura iznosi niz preporuka za potporu njihovu dugoročnom planiranju te načinu na koji se njima upravlja i na koji se obavlja nadzor nad njima.

Tematsko izvješće Suda u skladu s člankom 287. stavkom 4. drugim podstavkom UFEU-a.

 

 

Podcasts:

Baltička željeznica (EN)

Lyon – Torino (EN)

Bazni tunel Brenner (EN)

Čvrsta veza u tjesnacu Fehmarn (EN)

Baskijski ipsilon i pruga koja ga povezuje s Francuskom na atlantskom koridoru (EN)

Kanal Sena – sjeverna Europa (jedan od glavnih dijelova plovnog puta Sena – Schelde) (EN)

Autocesta A1 (EN)

Željeznička pruga E59 (EN)