Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Tematsko izvješće 16/2020: Europski semestar – preporuke državama članicama usmjerene su na važna pitanja, ali potrebno ih je bolje provoditi

Croatian icpdf.png 2 MB
03.09.2020

Od 2010. naovamo europski semestar provodi se kao godišnji ciklus usklađivanja ekonomskih i fiskalnih politika unutar EU-a. Sud je utvrdio da je Komisija u izvješćima za pojedinačne zemlje iznijela utemeljenu analizu godišnjeg gospodarskog napretka država članica, da je koordinacijom strategije Europa 2020. do te referentne godine doprinijela dostizanju šest od osam ciljnih vrijednosti i da je Vijeću predložila relevantne preporuke državama članicama. Međutim, također je utvrdio da države članice ostvaruju nisku stopu potpune ili znatne provedbe preporuka koje su im upućene te je iznio niz preporuka za poboljšanje djelotvornosti europskog semestra i Komisijinih aktivnosti za provedbu tog procesa u skladu s relevantnom uredbom i to: stavljanjem jačeg naglaska na područja u kojima se ostvaruje spor napredak (kao što su suzbijanje siromaštva i istraživanje), jačanjem praćenja provedbe preporuka državama članicama, snažnijim isticanjem povezanosti između fondova EU-a i tih preporuka te sastavljanjem pisanog očitovanja o nacionalnim programima reformi.

Tematsko izvješće Suda u skladu s člankom 287. stavkom 4. drugim podstavkom UFEU-a.