Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->

did

Tematsko izvješće 25/2020: Unija tržišta kapitala – spor početak na putu prema ostvarenju ambicioznog cilja

Croatian icpdf.png 3 MB
11.11.2020

Sustav financiranja realnog gospodarstva u EU-u uglavnom se temelji na zajmovima te se stoga snažno oslanja na banke. U nastojanju da riješi to pitanje Komisija je 2015. donijela Akcijski plan za uniju tržišta kapitala kako bi potaknula razvoj tržišta kapitala u EU-u i integraciju tih tržišta te kako bi se osigurali alternativni izvori financiranja za poduzeća, što uključuje i mala i srednja poduzeća (MSP). Akcijski plan uključivao je niz mjera od kojih mnoge zahtijevaju suradnju između sudionika na tržištu, država članica i europskih institucija. Općenito gledajući, Sud je utvrdio da je Komisija poduzela manje korake prema ostvarenju svojeg cilja izgradnje unije tržišta kapitala, no i da mjerama koje je poduzela u okviru svoje nadležnosti nije uspjela potaknuti ostvarenje znatnog napretka. Sud preporučuje Komisiji da predloži dobro ciljane mjere kako bi se MSP-ovima dodatno olakšao pristup tržištima kapitala, da potakne uspostavu razvijenijih i bolje integriranih lokalnih tržišta kapitala, da ukloni ključne prekogranične prepreke ulaganjima, da utvrdi posebne ciljeve i ključne mjere te da razvije sustav za praćenje uspostave unije tržišta kapitala.

Tematsko izvješće Suda u skladu s člankom 287. stavkom 4. drugim podstavkom UFEU-a.