Opinion|84856f80-329c-401b-b891-eca6d7bb6985;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->

did

Mišljenje br. 1/2021 (u skladu s člankom 322. UFEU-a) o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi pričuve za prilagodbu Brexitu

Mišljenje br. 1/2021 (u skladu s člankom 322. UFEU-a) o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi pričuve za prilagodbu Brexitu

Croatian icpdf.png 2 MB
01.03.2021