Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Tematsko izvješće 10/2021: Uključivanje rodno osviještene politike u proračun EU-a: vrijeme je da se riječi pretoče u djela

Croatian icpdf.png 2 MB
26.05.2021

„Rodno osviještena politika” označava aktivno promicanje ravnopravnosti žena i muškaraca u svim fazama i u svim područjima donošenja i provedbe politika. EU ima ugovornu obvezu promicati ravnopravnost žena i muškaraca u svim svojim aktivnostima, što je osnova za rodno osviještenu politiku. U okviru ove revizije Europski revizorski sud (Sud) procijenio je primjenjuje li se u proračunu EU-a od 2014. naovamo rodno osviještena politika u svrhu promicanja ravnopravnosti žena i muškaraca. Sud je zaključio da Komisija još nije ispunila svoju obvezu uključivanja rodno osviještene politike u proračun EU-a. Sud je iznio preporuke čija je svrha poboljšati Komisijin okvir za potporu rodno osviještenoj politici te staviti veći naglasak na pitanje rodne ravnopravnosti pri izradi proračuna EU-a.

Tematsko izvješće Suda u skladu s člankom 287. stavkom 4. drugim podstavkom UFEU-a.