Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Tematsko izvješće 18/2021: Komisijin nadzor nad državama članicama za koje je dovršen program makroekonomske prilagodbe: prikladan instrument koji je potrebno usavršiti

Croatian icpdf.png 1 MB
15.09.2021

Komisija je odgovorna za nadzor nad državama članicama europodručja za koje je dovršen programa makroekonomske prilagodbe, i to kako bi se zajamčilo da te države zadrže ekonomsku i financijsku stabilnost. To je korisno ne samo državama članicama nego i njihovim zajmodavcima. Sud je ispitao strukturu, provedbu i djelotvornost Komisijina nadzora nad pet relevantnih država članica (Irskom, Grčkom, Španjolskom, Ciprom i Portugalom). Utvrdio je da, iako je nadzor prikladan instrument, njegovu učinkovitost umanjuju nejasni ciljevi te nedovoljna usavršenost i usmjerenost na određene aspekte pri provedbi. Sud je Komisiji iznio preporuke za rješavanje tih problema, uključujući izmjenu relevantnog zakonodavstva radi uključivanja njezinih nadzornih aktivnosti u europski semestar.

Tematsko izvješće Suda u skladu s člankom 287. stavkom 4. drugim podstavkom UFEU-a.