Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Tematsko izvješće 27/2021: Potpora EU-a za turizam - Potreba za novim strateškim usmjerenjem i boljim pristupom financiranju

Croatian icpdf.png 5 MB
14.12.2021

Turizam je ključni gospodarski sektor u EU-u. Pandemija bolesti COVID-19 imala je dramatičan i dosad nezabilježen učinak na turistički sektor tako što je naglo smanjila turističke tokove, a time i prihode poduzeća povezanih s turizmom. Osim tog neposrednog šoka, turistički sektor suočava se i s drugim, dugoročnijim izazovima povezanima s njegovom zelenom i digitalnom transformacijom, konkurentnošću, održivošću i otpornošću.

Komisija je 2010. definirala svoju trenutačnu turističku strategiju EU-a. Od 2015. do izbijanja pandemije bolesti COVID-19 Komisija je izmijenila turističke prioritete u kontekstu širih političkih strategija, ali tom se izmjenom nije dovelo do konkretnog akcijskog plana koji će podupirati njihovu provedbu. Kao odgovor na dramatičan učinak pandemije bolesti COVID-19 na turistički sektor EU-a, Komisija je poduzela mjere za utvrđivanje programa za turizam do 2030. Sud je u analizama projekata EFRR-a u području turizma utvrdio neujednačene rezultate: neki su projekti bili održivi i doprinijeli su poticanju turističke aktivnosti u regiji, drugi su imali tek ograničen učinak. U nekoliko slučajeva nedostatci u početnom planiranju projekata i procjenama potreba te u fazi odabira projekata doveli su do smanjenja njihovog opsega te kašnjenja i prekoračenja troškova tijekom njihove provedbe. Komisija je predstavila mjere za ublažavanje učinka krize izazvane bolešću COVID-19 na turističku industriju u EU-u.

Sud preporučuje Komisiji da utvrdi novu turističku strategiju EU-a. Komisija bi, osim toga, trebala poticati države članice da provode postupke odabira ulaganja u turizam koja se financiraju sredstvima iz EFRR-a radi pružanja potpore tom novom strateškom usmjerenju.

Tematsko izvješće Suda u skladu s člankom 287. stavkom 4. drugim podstavkom UFEU-a.