Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Tematsko izvješće 05/2022: Kibersigurnost institucija, tijela i agencija EU-a: razina pripravnosti općenito nije razmjerna prijetnjama

Croatian icpdf.png 3 MB
29.03.2022

​​Broj kibernapada na institucije, tijela i agencije EU-a (koji se u ovom izvješću skupno nazivaju organima EU-a) u naglom je porastu. Budući da su organi EU-a snažno međusobno povezani, slabe točke jednoga od njih mogu izložiti i druge organe sigurnosnim prijetnjama. Revizorski sud (Sud) ispitao je raspolažu li organi EU-a odgovarajućim mehanizmima za zaštitu od kiberprijetnji. Utvrdio je da, općenito gledajući, razina pripravnosti organa EU-a nije razmjerna prijetnjama i da su ti organi na vrlo različitim stupnjevima razvoja u pogledu kibersigurnosti. Sud preporučuje Komisiji da poveća pripravnost organa EU-a tako da predloži uvođenje obvezujućih kibersigurnosnih pravila i poveća resurse tima za hitne računalne intervencije (CERT-EU). Komisija bi također trebala promicati produbljivanje sinergije među organima EU-a, dok bi tim CERT-EU i Agencija Europske unije za kibersigurnost trebali usmjeriti svoju potporu na organe EU-a na nižem stupnju razvoja.

​Tematsko izvješće Suda u skladu s člankom 287. stavkom 4. drugim podstavkom UFEU-a.