Annual Activity Report|a07accdb-a7d9-447c-82f7-38cdf0a9eeb2
-->

did

Aktivnosti Suda tijekom 2021. - Godišnje izvješće o radu Europskog revizorskog suda

Croatian icpdf.png 4 MB
05.05.2022

Europski revizorski sud (Sud) danas je objavio godišnje izvješće o radu za 2021. Izvješće donosi pregled rada Suda tijekom 2021. te informacije o njegovu upravljanju, djelatnicima i financijama, uz potankosti o tome kako je njegovih 900 zaposlenika nastavilo raditi na izradi neovisnih, objektivnih izvješća o ključnim pitanjima za budućnost EU-a. S obzirom na to da se države članice trenutačno suočavaju s brojnim neočekivanim izazovima, uloga je Suda izrazito važna jer on upozorava na aspekte mjera EU-a koji funkcioniraju dobro, ali i na one koji bi se mogli poboljšati te preporučuje stvarne promjene kako bi EU mogao ostvariti svoj puni potencijal. Time se EU-u omogućuje da, polazeći od već uloženih napora, poboljša svoje financijsko upravljanje i zajamči da se potrošnjom sredstava EU-a ostvaruju rezultati.

Revizori EU-a nastavili su tijekom 2021. s radom u onoj mjeri u kojoj su to dopuštala putna i javnozdravstvena ograničenja uvedena zbog bolesti COVID-19. Mogućnosti za provedbu revizija na terenu i dalje su bile osjetno smanjene. Međutim, prilagodili su se novonastalom stanju, brzo su izmijenili metode rada i u kratkom vremenu savladali nove alate kako bi mogli djelotvorno djelovati kao javni revizori EU-a.