Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Tematsko izvješće 09/2022: Potrošnja sredstava u području klime u okviru proračuna EU-a za razdoblje 2014. – 2020. - Prijavljeni iznos veći je od stvarnoga

Croatian icpdf.png 5 MB
30.05.2022

EU se obvezao na to da će tijekom razdoblja 2014. – 2020. utrošiti najmanje 20 % svojeg proračuna na djelovanje u području klime. Komisija je objavila da je EU dostigao tu ciljnu vrijednost, pri čemu je za navedeno razdoblje prijavljena potrošnja sredstava u području klime u iznosu od 216 milijardi eura. Sud je utvrdio da prijavljena potrošnja nije uvijek bila relevantna za djelovanje u području klime, a iznos doprinosa klimi općenito je prikazan većim od stvarnoga. Sud je procijenio da je iznos prikazan većim od stvarnoga za najmanje 72 milijarde eura.

Unatoč planiranim poboljšanjima izvješćivanja o djelovanju u području klime za razdoblje 2021. – 2027., i dalje postoje određeni izazovi. Cilj je preporuka Suda poboljšati izvješćivanje o klimi i povezati proračunski doprinos EU-a s njegovim klimatskim i energetskim ciljevima. Sud također preporučuje prikupljanje znanstvenih dokaza kojima bi se potkrijepio doprinos poljoprivredne politike EU-a klimatskim pitanjima.

Tematsko izvješće Suda u skladu s člankom 287. stavkom 4. drugim podstavkom UFEU-a.