Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Tematsko izvješće 14/2022: Odgovor Komisije na prijevare u području zajedničke poljoprivredne politike – Vrijeme je za dubinska rješenja

Croatian icpdf.png 3 MB
04.07.2022

​​Prijevara šteti financijskim interesima EU-a i sprječava ostvarivanje ciljeva politike koji se nastoje postići s pomoću sredstava EU-a. Sud u ovom izvješću predstavlja pregled rizika od prijevara koji utječu na zajedničku poljoprivrednu politiku (ZPP) i procjenjuje odgovor Komisije na slučajeve prijevara u području ZPP-a. Sud je zaključio da je Komisija odgovorila na slučajeve prijevara u rashodima u okviru ZPP-a, ali da nije bila dovoljno proaktivna u suzbijanju učinka rizika od jagme za zemljištem na plaćanja u okviru ZPP-a, praćenju mjera država članica protiv prijevara i iskorištavanju potencijala novih tehnologija. Sud preporučuje Komisiji da poduzme korake kako bi produbila svoj uvid u rizike od prijevara i mjere protiv prijevara i da potom djeluje na temelju svoje procjene te da osnaži svoju ulogu u promicanju novih tehnologija za sprječavanje i otkrivanje prijevara.

​Tematsko izvješće Suda u skladu s člankom 287. stavkom 4. drugim podstavkom UFEU-a.