Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Tematsko izvješće 15/2022: Mjere za širenje sudjelovanja u programu Obzor 2020. dobro su osmišljene, ali postizanje održivih promjena uglavnom će ovisiti o naporima nacionalnih tijela

Croatian icpdf.png 4 MB
15.06.2022

Kako bi se smanjile razlike u razinama inovacija, u okviru programa Obzor 2020. uvedene su posebne mjere širenja u svrhu pružanja potpore državama članicama koje zaostaju u području istraživanja i inovacija. Sud je procijenio jesu li te mjere bile primjerene svojoj svrsi.

Sud je zaključio da su mjere širenja bile primjereno osmišljene za pružanje odgovora na ograničenu razinu sudjelovanja zemalja širenja u okvirnim programima za istraživanje i inovacije, no za održive promjene potrebni su napori na nacionalnoj razini. Instrumentom za političku podršku te su se promjene mogle potaknuti tek u ograničenoj mjeri.

Razine sudjelovanja u mjerama širenja bile su neujednačene te su se u financiranim projektima, iako su oni počeli pokazivati obećavajuće rezultate, pojavljivali izazovi u pogledu dopunskog financiranja i održivosti.

Sud preporučuje Komisiji da ojača upotrebu instrumenta za političku podršku, radi na postizanju uravnoteženije razine sudjelovanja u mjerama širenja, potiče dostupnost dopunskih financijskih sredstava, poveća kapacitet za iskorištavanje rezultata projekata i poboljša praćenje.

Tematsko izvješće Suda u skladu s člankom 287. stavkom 4. drugim podstavkom UFEU-a.