Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Tematsko izvješće 21/2022: Komisijino ocjenjivanje nacionalnih planova za oporavak i otpornost - Cjelokupno gledajući, prikladno, ali i dalje postoje rizici u pogledu provedbe

Croatian icpdf.png 3 MB
08.09.2022

U veljači 2021. Europski parlament i Vijeće donijeli su uredbu o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost, čija je svrha ublažiti gospodarski i socijalni učinak pandemije bolesti COVID-19. Kako bi ostvarile koristi od financijske potpore EU-a, države članice moraju dostaviti nacionalne planove za oporavak i otpornost. Sud je ispitao Komisijino ocjenjivanje tih nacionalnih planova i utvrdio da je ono cjelokupno gledajući bilo prikladno s obzirom na složenost tog procesa i vremenska ograničenja. Međutim, Sud je utvrdio niz nedostataka u tom procesu, kao i rizike za uspješnu provedbu planova. Sud iznosi nekoliko preporuka s ciljem poboljšanja Komisijinih postupaka za buduća ocjenjivanja, kao i ograničavanja rizika i izazova koji bi mogli utjecati na provedbu planova.

Tematsko izvješće Suda u skladu s člankom 287. stavkom 4. drugim podstavkom UFEU-a.