-->

Országspecifikus információk

A Számvevőszék mint az Unió független külső ellenőre gyakran keresi fel a tagállamokat és a harmadik országokat abból a célból, hogy információt és adatokat gyűjtsön az uniós pénzek elköltéséről. Fontos kihangsúlyozni, hogy nem ezeket az országokat ellenőrizzük, hanem uniós szintű ellenőrzéseinkhez gyűjtünk bizonyítékokat.

A tagállamokban végzett ellenőrzéseink kizárólag az uniós bevételek és kiadások kezelésére irányuló rendszerek és eljárások értékelésére terjedhetnek ki. Megbízatásunk hatókörébe nem tartozik bele az olyan, tisztán nemzeti eljárások ellenőrzése, amelyeket kizárólag nemzeti költségvetésből finanszíroznak és nem kapcsolódnak az Unió bevételeinek és kiadásainak kezeléséhez. Hatáskörünk kiterjed tagállami tényfeltáró látogatások elvégzésére, de csak annyiban, amennyiben az ilyen látogatások szükségesek annak megállapításához, hogy az Unió hogyan teljesíti a bevételei és kiadásai kezelésével kapcsolatos feladatát.

A tagállamokban az ellenőrzéseinket a nemzeti legfőbb ellenőrző intézményekkel vagy – ha ezek nem rendelkeznek a szükséges hatáskörrel – az illetékes tagállami szervezeti egységekkel kapcsolatot tartva végezzük el. A tagállamok legfőbb ellenőrző intézményeivel mindkét fél függetlenségének megőrzése mellett, a bizalom szellemében működünk együtt.

Amennyiben az ellenőrzési munkánk során felkeresett országok szerint szeretne kiadványaink között keresni, kattintson az alábbi linkekre.