Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

35/2018. sz. Különjelentés: A nem kormányzati szervezeteknek juttatott uniós finanszírozás átláthatósága: több erőfeszítésre lenne szükség

Hungarian icpdf.png 2 MB
18. 12. 2018

A nem kormányzati szervezetek fontos szerepet játszanak az uniós költségvetés végrehajtásában. 2014 és 2017 között a Bizottság a becslések szerint 11,3 milliárd eurót vett kötelezettségvállalásba számos különféle uniós szakpolitikai területen a nem kormányzati szervezetek által végrehajtandó fellépésekre. Ellenőrzésünk során megvizsgáltuk, hogy az uniós forrásokat átlátható módon osztották-e ki a nem kormányzati szervezeteknek. A szakpolitikai területek közül elsősorban a külső fellépésekre összpontosítottunk, mivel ez a legnagyobb terület azok közül, ahol nem kormányzati szervezetek uniós források segítségével hajtanak végre fellépéseket. Megállapítottuk, hogy a Bizottság nem megbízható módon sorolja be rendszerében a jogalanyokat nem kormányzati szervezeti státuszba. Értékelésünk szerint a Bizottság általában átlátható módon választotta ki a nem kormányzati szervezetek által vezetett projekteket. Az ellenőrzött ENSZ-szervezetek részéről ugyanakkor nem mindig átlátható eljárás keretében történt meg a közreműködő nem kormányzati szervezetek kiválasztása. A Bizottság nem gyűjt minden esetben átfogó információkat valamennyi támogatásban részesülő nem kormányzati szervezetről, és nem ellenőrzi mindig megfelelően az összegyűjtött adatokat. A nem kormányzati szervezetek által felhasznált uniós forrásokkal kapcsolatos információkat több rendszerben is közzéteszik, azonban korlátozott a nyilvánosságra hozott információk köre. Arra a következtetésre jutottunk, hogy a Bizottság nem kezeli eléggé átláthatóan az uniós források nem kormányzati szervezetek általi végrehajtását, ezért többet kellene tenni ennek javítása érdekében. Emellett egy sor ajánlást is megfogalmaztunk a nem kormányzati szervezeteknek juttatott uniós finanszírozás átláthatóságának javítása céljából.