Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

12/2019. sz. Különjelentés: E-kereskedelem: még számos kihívás vár megoldásra a héa- és vámbeszedés terén

Hungarian icpdf.png 2 MB
16. 07. 2019

Az Európai Unió ösztönzi az elektronikus kereskedelmet, hogy annak révén a vállalkozások és a fogyasztók ugyanúgy tudjanak nemzetközi viszonylatban az interneten venni és eladni, mint a helyi piacon. A határokon átnyúló e-kereskedelmi tranzakciókat terhelő héa és vámok beszedése a tagállamok feladata. Ezt az ellenőrzést azért végeztük el, mert a héa és a vámok beszedésének hiányosságai mind a tagállamok, mind az Unió költségvetését kedvezőtlenül érintik, mivel azt GNI-jük arányában ellentételezniük kell. Számvevőink megvizsgálták, hogy az Európai Bizottság megbízható keretrendszert hozott-e létre az e-kereskedelmet terhelő héa és vámok beszedésének szabályozására és ellenőrzésére, és hogy a tagállamok kontrollintézkedései elősegítik-e az e-kereskedelmet terhelő héa és vámok maradéktalan beszedésének biztosítását. Megállapítottuk, hogy – bár a közelmúltban történtek pozitív fejlemények – az Unió jelenleg nem nyújt kielégítő megoldást ezekre a problémákra, ugyanakkor az úgynevezett e-kereskedelmi héacsomag révén kísérletet tett a feltárt hiányosságok egy részének orvoslására.

Ajánlásokat teszünk arra nézve, hogyan kezelhetnék jobban az Európai Bizottság és a tagállamok az azonosított nehézségeket, és hogyan alakíthatnának ki megbízható szabályozási és kontrollrendszert.