Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Különjelentés No 24/2019: Migránsok menedékjoga, áthelyezése és kiutasítása: ideje többet tenni, hogy az eredmények kevésbé maradjanak el a kitűzött céloktól

Hungarian icpdf.png 5 MB
13. 11. 2019

Ellenőrzésünk során azt értékeltük, hogy a Görögországnak és Olaszországnak nyújtott uniós finanszírozásból támogatott fellépés megvalósította-e célkitűzéseit, illetve a menekültügyi és kiutasítási eljárások eredményesek és gyorsak voltak-e. Vizsgáltuk továbbá, hogy az ideiglenes szükséghelyzeti áthelyezési mechanizmusok teljesítették-e célszámaikat és elérték-e célkitűzésüket. Következtetésünk szerint eltérések vannak az uniós támogatás célkitűzései és az elért eredmények között. A szükséghelyzeti áthelyezési programok nem teljesítették célszámaikat. Noha a görög és olasz hatóságok kapacitása bővült, a menekültügyi eljárások végrehajtását továbbra is hosszú feldolgozási idő és szűk keresztmetszetek jellemzik. Görögországból és Olaszországból az Unió egészéhez hasonlóan a jelentésben meghatározott okokból alacsony a visszaküldések száma.

A Számvevőszék különjelentése az EUMSZ 287. cikke (4) bekezdésének második albekezdése alapján.