Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

22/2019. sz. Különjelentés: A nemzeti költségvetési keretekkel kapcsolatos uniós előírásokat tovább kell erősíteni és javítani kell alkalmazásuk nyomon követését

Hungarian icpdf.png 2 MB
04. 12. 2019

Jelentésünk azt értékeli, hogy a válságot követően a Bizottság által az uniós tagállamok költségvetési kereteinek megerősítésére hozott intézkedések elérték-e a kívánt eredményeket. Az uniós jogalkotási fellépés lendületet adott e folyamatnak; lehetőség lenne azonban a jogi keretek további fejlesztésére is, és Bizottság eddig kevés bizonyosságot szerzett arra nézve, hogy a tagállamok az uniós előírásokat megfelelően alkalmazzák. Emellett fennáll a veszély, hogy az éves és középtávú nemzeti költségvetési tervek uniós költségvetési szabályoknak való megfelelését eltérően értékeli a Bizottság, illetve a független költségvetési intézmények, ami csökkentheti az uniós költségvetési keret eredményességét. Végezetül az Európai Költségvetési Tanács eredményességét korlátozza egyrészt annak jelenlegi intézményi felépítése, másrészt az, hogy javaslatait a Bizottság megfelelő magyarázat nélkül is figyelmen kívül hagyhatja.

A Számvevőszék különjelentése az EUMSZ 287. cikke (4) bekezdésének második albekezdése alapján.