Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

23/2019. sz. Különjelentés: A mezőgazdasági termelők jövedelmének stabilizálása: átfogó eszközkészlet áll rendelkezésre, de orvosolni kell az eszközök alacsony mértékű kihasználtságát és a túlkompenzációt

Hungarian icpdf.png 3 MB
05. 12. 2019

A mezőgazdasági ágazat eredendően kockázatot hordoz, ezért a mezőgazdasági termelőknek stratégiákat kell kidolgozniuk az éghajlati eseményekből vagy növény- és állatbetegségekből eredő veszteségek és az áringadozás kezelésére. A közös agrárpolitikának (KAP) részét képezik olyan eszközök, amelyek a mezőgazdasági termelők kockázatkezelését támogatják és reagálnak a válságokra. A KAP reformjára irányuló új javaslatok nagyobb hangsúlyt kívánnak helyezni a kockázatkezelésre.

Megállapítottuk, hogy a KAP a mezőgazdasági termelők ellenálló képességének növelésére szolgáló megelőző eszközök átfogó tárházát kínálja, de ezek csak szerény hatással vannak a gazdálkodók magatartására. A biztosítási célú uniós támogatás kihasználása továbbra is gyenge, és abban csak a mezőgazdasági termelők töredéke részesül. Az orosz tilalmat követően semmilyen konkrét kritériumot nem alkalmaztak a rendkívüli intézkedések bevezetésének fontolóra vételéhez. Megállapítottuk azt is, hogy egyes termékeknek a piacról ingyenes szétosztás céljából való kivonása költséges volt, ami egyes esetekben túlkompenzációhoz vezetett.

Javasoljuk a Bizottságnak, hogy ösztönözze a mezőgazdasági termelőket a válságokra való jobb felkészülésre, jobban alakítsa ki és kövesse nyomon a biztosítási célú támogatást, tisztázza a rendkívüli intézkedések bevezetésére és megszüntetésére vonatkozó kritériumokat, és igazítsa ki az árukivonási műveletekkel kapcsolatos kompenzációt.

A Számvevőszék különjelentése az EUMSZ 287. cikke (4) bekezdésének második albekezdése alapján.