Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Különjelentés 25/2019 SZ.:Adatminőség a költségvetéstámogatásban: a változó részletek kifizetéséhez használt egyes mutatók és az ellenőrzések hiányosságai

Hungarian icpdf.png 3 MB
12. 12. 2019

A költségvetés-támogatás olyan uniós támogatás, amelynek keretében a partnerország államkincstárába azzal a feltétellel utalnak pénzt, hogy az adott ország teljesíti a megállapodás szerinti kifizetési feltételeket. A költségvetéstámogatás kifizetésére rögzített, illetve változó részletekben kerülhet sor. A változó részletekből kifizetett összegek nagysága a partnerországok teljesítményétől függ, amit előre meghatározott teljesítménymutatókkal mérnek. Megvizsgáltuk, hogy a Bizottság releváns és megbízható teljesítményadatokat használt-e fel a költségvetés-támogatás változó részleteinek folyósításakor. Következtetésünk szerint a megvizsgált teljesítménymutatók egyharmadának nem megfelelő kialakítása miatt különböző értelmezések voltak lehetségesek arra nézve, hogy megvalósultak-e a célértékek. Ezenkívül nem mindig volt megbízható annak bizottsági értékelése sem, hogy a változó részletekre vonatkozó mutatók teljesültek-e. Több ajánlást teszünk azzal a céllal, hogy javuljon a mutatók kialakítása, hogy alkalmazzanak több végeredmény-mutatót, és hogy tökéletesítsék a változó részletek folyósításánál alkalmazott teljesítményadatok ellenőrzését.

A Számvevőszék különjelentése az EUMSZ 287. cikke (4) bekezdésének második albekezdése alapján.