Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

09/2019. sz. Különjelentés: A Marokkónak nyújtott uniós támogatás: eleddig csekély eredmények

Hungarian icpdf.png 3 MB
11. 12. 2019

Ellenőrzésünk a Marokkó számára 2014 és 2018 között nyújtott uniós költségvetés-támogatás eredményességét értékelte. Az egészségügy, a szociális védelem és az igazságszolgáltatás ágazatában, valamint a magánszektor fejlesztésére nyújtott költségvetés-támogatásra kiterjedő ellenőrzés keretében megvizsgáltuk a támogatás Bizottság általi kezelését, és értékeltük a célkitűzések megvalósítását. A Bizottság a költségvetés-támogatást ítélte a segélyezés megfelelő eszközének. Mi azonban arra a következtetésre jutottunk, hogy a költségvetés-támogatás hozzáadott értéke és reformtámogató képessége – a célirányosság optimálistól elmaradó mértéke, a hiányos végrehajtás és az elégtelen nyomon követés miatt – elenyésző volt. A legfontosabb hiányosságok a mutatók megtervezéséhez és az eredmények értékeléséhez kapcsolódtak. Ajánlásaink szerint ezért a támogatást kevesebb ágazatra kell összpontosítani, javítani kell a mutatók megtervezését, ki kell bővíteni a folyósításokra vonatkozó kontrolleljárásokat, és el kell mélyíteni a szakpolitikai párbeszédet.

A Számvevőszék különjelentése az EUMSZ 287. cikke (4) bekezdésének második albekezdése alapján.