Annual Report|da0c7c0c-7192-4e43-86e4-c510271c376b;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->

did

A 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó éves jelentések

Hungarian icpdf.png 8 MB
10. 11. 2020

A Számvevőszék minden évben ellenőrzi az uniós költségvetés bevételeit és kiadásait, és véleményt ad arról, hogy megbízható-e az éves beszámoló, valamint hogy a bevételi és kiadási tranzakciók megfelelnek-e az alkalmazandó szabályoknak és rendelkezéseknek.

2019-ben az uniós kiadások összesen 159,1 milliárd eurót tettek ki. Ez a tagállamok együttes bruttó nemzeti jövedelme 1%-ának felel meg, és az uniós tagállamok összesített államháztartási kiadásainak megközelítőleg 2%-át teszi ki. Az uniós költségvetést – a hétéves pénzügyi kereten belül – évente fogadja el az Európai Parlament és a Tanács. A 2019. év a jelenlegi hétéves költségvetési ciklus utolsó előtti éve.

A költségvetés helyes felhasználásáért – a többi uniós intézmény és szerv mellett – elsősorban az Európai Bizottság a felelős. A kiadások mintegy kétharmada tekintetében (főként a természeti erőforrások és a kohézió terén) azonban a Bizottság a tagállamokkal megosztva viseli ezt a felelősséget.

Számvevőink tranzakciókból vett minták tesztelése útján adnak statisztikai alapú becsléseket arról, hogy a bevételeket és a különböző kiadási területeket milyen mértékben érinti hiba (milyen „hibaszint” jellemzi).