EU audit in brief|7fec41b4-43aa-486a-a6ee-f45f8005560f;Annual Report|da0c7c0c-7192-4e43-86e4-c510271c376b;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->

did

2019 Az uniós számvevőszéki ellenőrzésről röviden

Hungarian icpdf.png 3 MB
10. 11. 2020

A 2019. évi „Az uniós számvevőszéki ellenőrzésről röviden”

A 2019. évi „Az uniós számvevőszéki ellenőrzésről röviden” áttekintést nyújt az Unió általános költségvetését és az Európai Fejlesztési Alapot tárgyaló 2019. évi éves jelentéseinkről, amelyekben bemutatjuk a beszámolók megbízhatóságára, valamint az azok alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozó megbízhatósági nyilatkozatunkat. A dokumentum ismerteti továbbá a bevételekkel és az uniós költségvetés, illetve az Európai Fejlesztési Alap fő kiadási területeivel kapcsolatos fő megállapításainkat, a költségvetési és pénzgazdálkodással kapcsolatos megállapításainkat, valamint korábbi ajánlásaink hasznosulását.

A jelentések teljes szövege megtalálható itt: eca.europa.eu.

Az Európai Számvevőszék az Unió független külső ellenőre. Figyelmeztetünk a kockázatokra, biztosítékot nyújtunk, rávilágítunk a hiányosságokra és a bevált gyakorlatokra, valamint útmutatást adunk az uniós döntéshozóknak és jogalkotóknak az uniós szakpolitikák és programok irányításának tökéletesítéséhez. Munkánkkal biztosítjuk, hogy az uniós polgárok megtudhassák, mire fordítják a pénzüket.