Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

16/2020. sz. Különjelentés: Európai szemeszter: az országspecifikus ajánlások fontos kérdésekkel foglalkoznak, de végrehajtásuk még nem megfelelő

Hungarian icpdf.png 2 MB
03. 09. 2020

Az európai szemeszter 2010 óta az Unió gazdaság- és költségvetéspolitikai koordinációt biztosító éves ciklusa. Megállapítottuk, hogy a Bizottság megalapozott elemzést adott országjelentéseiben a tagállamok éves gazdasági fejlődéséről, koordinálta az Európa 2020 stratégiát – aminek köszönhetően 2020-ra a nyolc célértékből hat megvalósult –, és releváns országspecifikus ajánlásokat javasolt a Tanácsnak a tagállamokat illetően. Megállapítottuk azonban azt is, hogy a tagállamok csak kevés országspecifikus ajánlást hajtottak végre teljesen vagy jelentős mértékben, és egy sor ajánlást fogalmaztunk meg, hogy eredményesebbé váljon az európai szemeszter, illetve a szemeszternek – a szabályokkal összhangban történő – bizottsági végrehajtása. Ehhez a következőkre van szükség: nagyobb hangsúlyt kell helyezni azokra a területekre, ahol lassú az előrehaladás (ilyen terület többek között a szegénység, illetve a kutatás); szigorítani kell az országspecifikus ajánlások végrehajtásának nyomon követését; szorosabbá kell tenni az uniós alapok és az országspecifikus ajánlások közötti kapcsolatot, és írásbeli visszajelzésre van szükség a nemzeti reformprogramokról.

A Számvevőszék különjelentése az EUMSZ 287. cikke (4) bekezdésének második albekezdése alapján.