Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Különjelentés 19/2020: Az európai ipar digitalizálása: nagyratörő kezdeményezés, amely az Unió, a kormányok és a vállalkozások folyamatos szerepvállalása nélkül nem juthat sikerre

Hungarian icpdf.png 3 MB
22. 09. 2020

A digitalizációt a jobb üzleti teljesítménnyel szokták társítani, de az uniós vállalkozások nem használják ki teljes mértékben a fejlett technológiák innovációs lehetőségeit. A Bizottság 2016-ban indította el az európai ipar digitalizálására irányuló kezdeményezést, amelynek célja, hogy a digitális technológiák terén megerősítse az Unió versenyképességét és biztosítsa azt, hogy minden európai vállalkozás teljes körűen élvezhesse a digitális innovációk által nyújtott előnyöket.

Megállapítottuk, hogy a Bizottság által az európai ipar digitalizálásának támogatására kidolgozott stratégia megalapozott volt, és azt a tagállamok is támogatták, azonban csak korlátozott hatást fejtett ki az általunk felkeresett tagállamok többségének stratégiájára, és hiányoztak az elérni kívánt végeredményekre vonatkozó információk. A Bizottság számos tevékenység révén igyekezett támogatni a digitális innovációs központok (DIH) létrehozását és működését a tagállamokban. A digitális innovációs központok azonban a legtöbb felkeresett tagállamtól csak korlátozott mértékű támogatást kaptak.

A digitalizáció előfeltétele a széles sávú összekapcsoltság megfelelő szintje. Az utóbbi években történt előrelépés, de valószínűleg nem minden tagállam fogja teljesíteni a széles sávra vonatkozó, 2020-ra kitűzött uniós célokat, és a 2025-ös célok elérése még nagyobb nehézségekbe fog ütközni.

Javasoljuk, hogy a Bizottság a tagállamokkal együtt tegyen további lépéseket a finanszírozás, a nyomon követés, a digitális innovációs központok és a széles sávú összekapcsoltság tekintetében.