Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Különjelentés 22/2020: Az uniós ügynökségek jövője – A nagyobb rugalmasság és a szorosabb együttműködés lehetőségei

Hungarian icpdf.png 7 MB
22. 10. 2020

Miután a múltban főként az egyes ügynökségek teljesítményére összpontosított, a Számvevőszék elvégezte az Unió által annak biztosítására bevezetett feltételek első átfogó értékelését, hogy az ügynökségek – valamennyi polgár javát szolgálva – ténylegesen megvalósítsák az uniós szakpolitikákat. Az ellenőrzés rámutatott, hogy nagyobb rugalmasságra lenne szükség az ügynökségek kialakítása, működése és esetleges felszámolása kapcsán. A számvevők megállapították továbbá, hogy egyes ügynökségeket hátráltat feladataik maradéktalan ellátásában, ha nem kapják meg a szükséges támogatást a tagállamoktól, az ipartól, a Bizottságtól, illetve a többi ügynökségtől. A Számvevőszék a következőket javasolja: a Bizottság és az ügynökségek végezzenek észszerűbb értékelést arról, hogy biztosítható-e az ügynökségek koherenciája egész élettartamuk során, és a forrásokat ennek megfelelően igazítsák ki; mérjék fel a hatékonysági problémákat az irányítás területén, és javítsák a teljesítményről való beszámolást úgy, hogy a jelentések ne csak az ügynökségek tevékenységére összpontosítsanak, hanem arra is, hogy milyen mértékben járulnak hozzá a szakpolitikák végrehajtásához; emellett segítsék elő az ügynökségek szakértői és hálózatépítési központokként való együttműködését.

Az Európai Számvevőszék minden évben megvizsgálja az Unió által létrehozott valamennyi ügynökség beszámolóját, bevételeiket és az általuk folyósított kifizetéseket is. A 41 uniós ügynökségre és egyéb uniós szervre irányuló, a 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó ellenőrzés eredményeit összefoglaló dokumentum itt található.