Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Különjelentés 24/2020: A Bizottság uniós összefonódás-ellenőrzési és antitröszt eljárásai: fokozni kell a piac felügyeletét

Hungarian icpdf.png 2 MB
19. 11. 2020

Antitröszt eljárásai során a Bizottság – a nemzeti versenyhatóságokkal együtt – érvényesíti uniós versenyszabályok végrehajtását. A Bizottság emellett az uniós belső piacon jelentős szerepet játszó vállalatok összefonódásának ellenőrzéséért is felelős.

Ellenőrzésünk során megvizsgáltuk, hogy a Bizottság az összefonódások és az antitröszt eljárások területén eredményesen érvényesítette-e az uniós versenyszabályokat és tárta-e fel azok megsértését, valamint hogy miként működött együtt a nemzeti versenyhatóságokkal. Ellenőriztük továbbá, hogy a Bizottság hogyan értékelte saját teljesítményét és hogyan számolt be arról.

Megállapítottuk, hogy a Bizottság határozatai kezelték a versenyjogi problémákat. A korlátozott erőforrások miatt azonban a piacfigyelésre szolgáló kapacitások nem voltak megfelelőek, és az antitröszt esetek önálló feltárása is csekély számban valósult meg. A feldolgozandó adatok növekvő mennyisége és a digitális piacok megjelenése miatt összetettebbé váltak a vizsgálatok, és mindeddig még nem kezelték teljes mértékben a nehézségeket. A nemzeti versenyhatóságokkal jó volt az együttműködés, de bizonyos vetületeiben jobban érvényesült a koordináció, mint másutt. Emellett a Bizottságnak javítania kell a tevékenységei által elért teljesítmény értékelésén és az arról való beszámoláson.

Ajánlásokat fogalmaztuk meg, amelyek célja, hogy segítsék a Bizottságot a versenyszabályok megsértésének feltárásához és a szabályok érvényesítéséhez szükséges kapacitások fejlesztésében, a nemzeti versenyhatóságokkal folytatott együttműködés szorosabbá tételében és a teljesítménybeszámolás javításában.

A Számvevőszék különjelentése az EUMSZ 287. cikke (4) bekezdésének második albekezdése alapján.