Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->

did

Különjelentés 25/2020: Tőkepiaci unió: lassú indulás egy nagyratörő cél felé

Hungarian icpdf.png 8 MB
11. 11. 2020

Az Európai Unió túlnyomórészt hitelalapú rendszert alkalmaz a reálgazdaság finanszírozására, ezért nagyban támaszkodik a bankokra. E probléma kezelése érdekében a Bizottság 2015-ben elindította a tőkepiaci unió (CMU) megteremtésére irányuló cselekvési tervet, hogy előmozdítsa az uniós tőkepiacok fejlődését és integrációját, valamint alternatív finanszírozási forrásokat biztosítson a vállalkozások, többek között a kkv-k számára. A cselekvési terv számos intézkedése közül sok esetében elengedhetetlen a piaci szereplők, a tagállamok és az európai intézmények közötti együttműködés. Összességében megállapítottuk, hogy a Bizottság tett kisebb lépéseket a tőkepiaci unió kiépítésére irányuló célja felé, de a hatáskörébe tartozó intézkedések révén mindeddig nem sikerült jelentős előrelépést katalizálnia. Javasoljuk, hogy a Bizottság terjesszen elő kellően célirányos intézkedéseket a kkv-k tőkepiacokhoz való hozzáférésének további megkönnyítése érdekében, mozdítsa elő a helyi tőkepiacok elmélyítését és jobb integrációját, szüntesse meg a határokon átnyúló beruházások főbb akadályait, határozzon meg egyedi célkitűzéseket és alapvető intézkedéseket, valamint dolgozzon ki a tőkepiaci unió megvalósításának nyomon követésére szolgáló rendszert.

A Számvevőszék különjelentése az EUMSZ 287. cikke (4) bekezdésének második albekezdése alapján.