Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Különjelentés 01/2021: Szanálástervezés az Egységes Szanálási Mechanizmus keretében

Hungarian icpdf.png 5 MB
14. 01. 2021

Az Unió 2014-ben a költséges bankmentések elkerülése érdekében, a fizetésképtelenné vált bankok rendezett, az adófizetőkre minimális terhet hárító szanálása céljából létrehozta az Egységes Szanálási Mechanizmust (ESZM). Értékeltük a szanálástervezés politikai keretének és szervezeti felépítésének megfelelőségét, valamint a bankokra vonatkozóan elfogadott szanálási tervek minőségét és időzítését. Megállapítottuk, hogy az Egységes Szanálási Mechanizmus ért el eredményeket, de néhány kulcsfontosságú elem hiányzik, és további lépésekre van szükség. Nevezetesen a politikák mindeddig nem foglalkoztak valamennyi releváns területtel, illetve nem kezelték a feltárt hiányosságokat. Bizonyos hiányosságokat – mint például a szanálás során nyújtott finanszírozás vagy a bankok nemzeti fizetésképtelenségi eljárásainak harmonizálása – a jogalkotóknak kell orvosolniuk. Javasoljuk az Egységes Szanálási Testületnek, hogy tökéletesítse szanálástervezési politikáit, biztosítsa a szanálási tervek időben történő elfogadását és a jogi követelményeknek való teljes körű megfelelését, illetve rendeljen elegendő számú munkatársat a kevésbé jelentős bankok nemzeti szanálási hatóságok általi szanálástervezésének felügyeletéhez. Felkérjük a jogalkotókat, hogy vezessenek be objektívebb és számszerű küszöbértékeket, amelyek alapján korai beavatkozási intézkedéseket lehet kezdeményezni,

A Számvevőszék különjelentése az EUMSZ 287. cikke (4) bekezdésének második albekezdése alapján.