Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Különjelentés 02/2021: Az oktatást célzó uniós humanitárius segítségnyújtás: támogatja a rászoruló gyermekeket, de hosszabb távra kellene szólnia és több lányhoz kellene elérnie

Hungarian icpdf.png 3 MB
21. 01. 2021

2019-ben a Bizottság az összes humanitárius segélyén belül 10%-ra növelte a szükséghelyzetekben és elhúzódó válságokban nyújtott oktatási támogatás arányát. Felmértük, hogy a Bizottság hogyan kezelte a támogatásnyújtásnak ezt az új szintjét. Megállapításunk szerint a projektek relevánsak voltak és megvalósították a várt eredményeket, de kevesebb lányhoz értek el, mint fiúhoz. A mintánkban szereplő legtöbb projekt túl rövid ideig tartott az igényekhez képest, és a Bizottság nem ragadott meg elég lehetőséget a költséghatékonyság növelésére. A projektek lezárultát követően a legtöbb projekt ugyan továbbra is hasznos volt a gyermekek számára, ám az oktatási célú készpénz-támogatási projektek nemigen mozdították elő, hogy csökkenjen a kedvezményezettek készpénztámogatás-függősége. Javasoljuk hosszabb távú finanszírozás biztosítását, a költségelemzés javítását, a lányoknak nyújtott támogatás növelését és a készpénz-támogatási projektek fenntarthatóságának javítását.

A Számvevőszék különjelentése az EUMSZ 287. cikke (4) bekezdésének második albekezdése alapján.