Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Különjelentés 03/2021: Adóügyi információk cseréje az Unióban: biztos alapok, bizonytalan végrehajtás

Hungarian icpdf.png 9 MB
26. 01. 2021

Az Európai Unió ösztönzi a méltányos és eredményes adózást az egységes piacon, amelynek során az összes befizetendő adót az arra jogosult tagállamokban szedik be. Megvizsgáltuk, hogy a Bizottság hogyan követi nyomon az adóügyi információk cseréjére szolgáló rendszer végrehajtását és teljesítményét, illetve hogy a tagállamok hogyan használják fel a kapott információkat. Megállapításunk szerint a rendszer jól kiépült, de többet kell tenni a nyomon követés, az adatminőség biztosítása és a kapott információk felhasználása terén. Azt javasoljuk, hogy a Bizottság terjessze ki az uniós jogi keret hatályát, és tökéletesítse a nyomon követést és az iránymutatást. Javasoljuk továbbá, hogy a tagállamok jobban használják fel a kapott információkat.

A Számvevőszék különjelentése az EUMSZ 287. cikke (4) bekezdésének második albekezdése alapján.