Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Különjelentés 04/2021: Vámellenőrzések: az elégtelen harmonizáció árt az Unió pénzügyi érdekeinek

Hungarian icpdf.png 4 MB
30. 03. 2021

A vámunión belül a vámellenőrzéseket valamennyi tagállamban egységesen kell alkalmazni ahhoz, hogy útját lehessen állni az importőrök azon csalárd tevékenységének, hogy a kevésbé szigorúan ellenőrzött határátkelőhelyeken próbálnak belépni. Az Uniós Vámkódex előírja, hogy a Bizottság tegye meg a szükséges lépéseket ahhoz, hogy a tagállamok egységesen alkalmazzák a vámellenőrzéseket. E célt szem előtt tartva a Bizottság nemrégiben elfogadta a pénzügyi kockázati kritériumokról és követelményekről szóló végrehajtási határozatot, amelyet a tagállamok által elfogadott iránymutatás kísért. E két dokumentum együttesen alkotja a vámügyi pénzügyi kockázati keretet.

Ellenőrzésünk során azt értékeltük, hogy az említett, a Bizottság által tagállami alkalmazásra kidolgozott határozatot és a kapcsolódó iránymutatást úgy alakították-e ki, hogy a behozatali nyilatkozatok ellenőrzésre való kiválasztása harmonizáltan történjen, és megvizsgáltuk, hogy a tagállamok hogyan hajtották végre a határozatot és az iránymutatást.

Következtetésünk szerint az új vámügyi pénzügyi kockázati keret végrehajtása fontos lépés a vámellenőrzések egységes alkalmazása felé. A keret kialakítása azonban nem olyan, hogy biztosítaná a tagállami ellenőrzések harmonizált kiválasztását. Ráadásul az említett határozat és iránymutatás végrehajtása eltérő az egyes tagállamokban.

Ajánlásokat fogalmazunk meg a Bizottságnak a vámellenőrzések egységes alkalmazásának előmozdítására, valamint teljes körű elemzési és koordinációs kapacitás uniós szintű kialakítására és végrehajtására. E téren csak a tagállamok támogatásával és – adott esetben – jóváhagyásával lehet előrelépni.

A Számvevőszék különjelentése az EUMSZ 287. cikke (4) bekezdésének második albekezdése alapján.